Personvern

Vi i Nøtterøy Bobilparkering beskytter dine personopplysninger

GDPR (General Data Protection Regulation) er en forordning fra EU som ble gjeldene i Norge den 25. mai 2018. På denne siden finner du oppdatert informasjon om hvordan vi verner om dine personopplysninger i samsvar med gjeldene lovverk for GDPR.

Våre oppdaterte retningslinjer («personvernerklæring for våre leietakere») gir mer informasjon om:

• Informasjonen vi samler inn.

• Hvordan vi anvender personopplysninger, hvorfor vi lagrer de og hvorfor vi beholder de.

• Hvordan du kan kreve at dine personopplysninger oppdateres, rettes, revideres, slettes og hvem du kan rette en klage til.

1. Generelt

Her oppgis hvordan Bobil-park.no AS samler inn, behandler og gir ut dine personopplysninger i forbindelse med at du leier parkeringsplass hos oss. Det beskrives også hva slags rettigheter du har og hvordan du kan gjøre rettighetene gjeldene. Kontakt oss dersom du har noen spørsmål.

2. Ansvarlig for behandling av dine personopplysninger

Bobil-park.no AS er ansvarlig for behandlingen av dine personopplysninger.
Organisasjonsnummer 926 387 804, Movikveien 55, 3135 Torød.

3. Personopplysninger som behandles

Vi behandler kun dine personopplysninger som er nødvendig for å administrere søknader om leie av parkeringsplass. 

4. Grunnlag for behandling av personopplysninger

Når du søker om å leie bobilparkering og bobilhotell, behandler vi dine personopplysninger med det formål å formidle parkeringsplasser.

5. Hvor lenge lagrer vi dine personopplysninger

Vi lagrer dine personopplysninger så lenge det er nødvendig for å oppnå formålet med behandlingen som er beskrevet her. Personopplysninger som ikke lenger er aktuelle og nødvendige, slettes fortløpende.

Flere av dine personopplysninger som navn, telefonnummer, adresse og e-postadresse lagres under hele leietiden.

6. Sikkerhet

Bobil-park AS har utviklet rutiner og arbeidsmetoder for behandlingen og håndteringen av dine personopplysninger på en sikker måte. Utgangspunktet er at enhver arbeidstaker som trenger dine personopplysninger for å utføre arbeidsoppgaver har tilgang til dem.

Vi har et sikkerhetssystem som i høy grad beskytter mot inntrenging, ødeleggelse og andre endringer som kan føre til risiko for dine personopplysninger. Vi har lagret dine personopplysninger sikkert og har virusprogram som jevnlig kontrollere og sikrer at personopplysninger ikke kommer på avveie.

7. Hvem deler vi dine personopplysninger med?

Dine personopplysninger vil ikke bli delt.

8. Hvor behandler vi dine personopplysninger?

Vi behandler dine personopplysninger innenfor EU og EØS.

9. Dine rettigheter

I samsvar med personvernforordningen har du rett til å få tilgang til dine personopplysninger som vi behandler om deg. Dersom våre opplysninger om deg er feilaktige eller ufullstendige kan du kreve at de rettes.

Under visse forutsetninger har du rett til at vi sletter dine personopplysninger. 

Under noen omstendigheter har du rett til å kreve at behandlingen av personopplysningene dine begrenes til konkrete oppgitte formål. Du har videre rett til å motsette deg behandling av dine personopplysninger basert på en interesseavveining.

Du har rett til datatilgjengelighet. Dette innebærer at du under noen omstendigheter har rett til å få dine personopplysninger i et allment anvendt, maskinlesbart format og strukturert fremsatt til en annen personopplysningsansvarlig. Dersom du har innvendinger mot vår behandling av dine personopplysninger, kan du sende inn klage til Datatilsynet.

10. Endring av vårt system for å behandle dine personopplysninger

Vi kan endre vårt system og fremgangsmåte for å behandle dine personopplysninger. Siste versjon vil alltid ligge tilgjengelig på bobil-park AS sin nettside.

11. Informasjonskapsler

Vi kan endre vårt system og fremgangsmåte for å behandle dine personopplysninger. Siste versjon vil alltid ligge tilgjengelig på bobil-park AS sin nettside. 

Våre nettsider benytter informasjonskapsler, også kjent som cookies. Informasjonskapsler på våre nettsider brukes til å samle informasjon anonymt, for eksempel til nett- og brukerstatistikk.

Vår bruk av informasjonskapsler (cookies) bidrar til å bedre din brukeropplevelse, og gjør at vi kan lage bedre nettsider for deg som besøkende. 

Denne nettsiden bruker Google Analytics for å analysere bruken. Vi får informasjon om hvilke sider som er mest besøkt, hvilke nettsider besøkende kommer fra og på hvilke tidspunkter sidene er mest besøkt.

 

Følgende Cookies kommer fra Google analytics:

_ga: Har en utløpsdato på to år og brukes til å skille brukere i Google Analytics

_gat: Har en utløpsdato på et minutt og brukes til å begrense antall forespørsler til Google Analytics

_gid: Har en utløpsdato på 24 timer og brukes til å skille brukere i Google Analytics

 

12. Kontaktopplysninger

Dersom du har noen spørsmål i forbindelse med våre retningslinjer og behandling av dine personopplysninger, kan du kontakte Morten Glenna på e-postadresse [email protected]