SALGSVILKÅR OG BETINGELSER

GENERELT

Disse salgsbetingelsene gjelder for alt salg av varer og tjenester (produkter) gjennom bobil-parkering.no til forbrukere. Salgsbetingelsene utgjør sammen med din bestilling, bekreftet gjennom en ordrebekreftelse, det samlede avtalegrunnlaget for kjøpet. Salgsbetingelsene og annen informasjon på bobil-parkering.no er bare tilgjengelig på norsk.

Alt. 1: For å kunne handle med kort/kreditt på bobil-parkering.no må du ha fylt 18 år.
Alt. 2 : Er du under 18 år kan du bare handle på postoppkrav. Du kan også få en myndig, for eksempel en foresatt, til å foreta handelen for deg.

Forbrukerkjøp er blant annet regulert i forbrukerkjøpsloven, angrerettloven, markedsføringsloven, personopplysningsloven, e-handelsloven og kredittkjøpsloven. Følg lenkene til disse lovene hvis du vil ha mer informasjon om dine rettigheter og plikter ved kjøp. Der det i disse salgsbetingelsene stilles krav til skriftlighet, er dette oppfylt ved bruk av e-post, tekstmelding til mobiltelefon (SMS), brev, telefaks eller lignende.

1. PARTER

Selger er: bobil-park.no AS, heretter kalt bobil-parkering.no , Postboks 3135 Torød, registrert i Brønnøysund-registeret med org.nr.: 926 387 804, telefon: 90022920, e-post: [email protected]  og blir i det følgende benevnt ”vi” eller ”oss”. Kjøper er: den person som er oppgitt som kjøper i bestillingen, og blir i det følgende benevnt ”du”, ”deg”, ”din” eller ”ditt”.”

2. BESTILLINGS- OG AVTALEPROSESS

Din bestilling er bindende når bestillingen er registrert på vår server (datamaskin). Bobil-parkering.no er samtidig bundet av din bestilling hvis denne ikke avviker fra det som er tilbudt av oss i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Ettersom vår tjeneste er unntatt angrerett (se nærmere avtalens pkt. 8) vil det ikke være mulig å avbestille eller ombooke bobilparkering når kjøpet har blitt gjennomført.

Når bobil-parkering.no mottar din bestilling, vil vi automatisk sende en ordrebekreftelse til deg. Les nøye gjennom ordrebekreftelsen når du mottar den, og undersøk om ordrebekreftelsen er i overensstemmelse med bestillingen. Vår tjeneste vil levers samme dag (viss kjøp av bobilparkering for gjeldende dag) eller for den valgte dato ved kjøp av forhåndsbestilt plass. 

Avvik mellom din bestilling og ordrebekreftelsen anses som et nytt tilbud fra oss, som du kan akseptere eller takke nei til. Du har likevel rett til å gjøre gjeldende din opprinnelige bestilling såfremt denne er i samsvar med det vi har tilbudt. Unntak kan forekomme, se pkt. 4.

3. OPPLYSNINGER GITT I NETTBUTIKKEN

Bobil-parkering.no tilstreber å gi våre kunder så korrekt informasjon om våre produkter som mulig. Vi tar imidlertid forbehold om at skrive-/ trykkfeil kan forekomme, noe som kan innebære at vi ikke kan levere i henhold til informasjon gitt i vår nettbutikk, vår markedsføring eller på annen måte. Videre forbeholder vi oss retten til å kansellere din bestilling eller del av denne, dersom produktet er utsolgt. Ved utsolgtsituasjoner vil du få melding om dette, eventuelt sammen med informasjon om hva vi kan tilby i stedet. Du vil få muligheten til å akseptere vårt nye tilbud med de endringer vi angir i forhold til din bestilling, eller kansellere bestillingen.

4. PRISER

Alle priser er inklusive merverdiavgift avhengig av ditt valg på bestillingssiden. Totalkostnaden for kjøpet vil fremkomme før bestilling og inkludere alle utgifter forbundet med kjøpet som utgifter til levering av avfall, strøm, vann, bruk av sanitæranlegg og tømming av gråvann/septik.

5. BETALING

Kjøpesummen kan gjøres opp gjennom vipps- eller kredittkort. Ved bruk av kort vil kjøpesummen bli reservert på kortet ved bestilling. Hvis reservasjon ikke kan foretas, forbeholder vi oss retten til å kansellere bestillingen. Du vil motta informasjon om slik eventuell kansellering. Belastning av kort skjer først når ordren har blitt bekreftet.

6. PERSONOPPLYSNINGER

Bobil-parkering.no behandler i utgangspunktet bare personopplysninger du oppgir til oss, og som er nødvendige for at vi skal kunne gjennomføre våre forpliktelser overfor deg. Vi forbeholder oss retten til å be om personnummer for å kunne kontrollere kredittverdighet ved kredittkjøp eller fødselsdato for å kontrollere om våre kunder er over 18 år.

Dine personopplysninger blir bare utlevert til andre når:
– når det er nødvendig for at vi skal få gjennomført avtalen med deg, eller
– i lovbestemte tilfelle.

Dersom du har spørsmål om personopplysninger knyttet til deg, eller ønsker å gjøre bruk av dine rettigheter til retting, sperring, sletting, etc. etter personopplysningsloven, kan du kontakte oss via Kontakt oss.

7. TVISTER

Partene skal forsøke å løse eventuelle tvister i minnelighet. Dersom dette ikke lykkes, kan du bringe saken inn for Forbrukerrådet i nærheten av der du bor. Alle tvister skal løses etter norsk rett. Bringes saken inn for domstolene, skal den avgjøres i ditt (kjøperens) verneting, det vil normalt si i nærheten av der du bor.

8. ANGRERETT

Da vår tjeneste er unntatt angrerett vil det ikke være mulig å angre på kjøpet etter betalingen har gått gjennom. 

9. TAP SOM FØLGER AV MANGLER VED TJENESTEN

Bobil-parkering.no er kun ansvarlig ved tap for tjenesten, dersom det er påvist mangler ved tjenesten. Dette gjelder likevel ikke hvis bobil-parkering.no godtgjør at mangelen skyldes forhold utenfor bobil-parkering.no’s kontroll, og som bobil-parkering.no ikke med rimelighet kunne ventes å unngå eller overvinne følgene av.  Hvis du mener det er mangler ved tjenesten og ønsker reklamasjon, kontakt oss gjennom [email protected].